• 1
  • 2
  • 3

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

പ്രയസ് പ്നെഉമതിച് കോ., ലിമിറ്റഡ്

മുതൽ 2005 പ്രയസ് വ്യവസായം ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി ഗവേഷണ ശ്രധിക്കുന്നു, നൂതന ദെവെലൊപ്മെംത്.ഥെ നിർമ്മിക്കുന്നു അടിസ്ഥാന ഫെന്ഘുഅ Xinyi പ്നെഉമതിച്.വെ ആണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക ഉയർന്ന നിലവാരം പദ്ധതി പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം. നാം എപ്പോഴും ഉയർന്ന ദക്ഷത സേവനം, ബുദ്ധിയുള്ള പരിഹാരം കൃത്യമായ അംസ്വെര്.വെ വാഗ്ദാനം ഇതിനകം പ്നെഉമതിച് പ്രൊഫഷണൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി പണിതു.

പ്രയസ് പ്നെഉമതിച് ന് 12 വർഷങ്ങളായി അനുഭവപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപരിവർഗ വിപണിയിൽ യൂറോപ്പിൽ, അഫെരിച ലെ, ഏഷ്യയിൽ വിജയം ഇലക്ട്രോണിക്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, പാക്കേജിംഗ്, മെഡിക്കൽ മറ്റു പല ഫിഎല്ദ്സ്.ഒഉര് കാര്യക്ഷമതയും പ്രൊഫഷണൽ സേവന സഹായ ഉപയോഗിച്ച, അമേരിക്ക പ്രദേശത്ത്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ലെ ....

ഭാവിയിൽ, പ്രയസ് ചലിക്കുന്ന പ്രമാണിച്ചു ഉൽപ്പന്ന നൂതന ബ്രാൻഡ് പുതിയ ഘട്ടങ്ങളിലായി പോകും ഉപ്ഗ്രദെസ്.വെ കോർ ആശയം "ഫോക്കസ് വിൽ, പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ" പിന്തുടരുകയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കും, പ്രിയസ് തടയാൻ ഒരിക്കലും!

  • ഒഇഎം ഒഇഎം
  • ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം
  • വീഡിയോ വീഡിയോ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സെന്റർ

പ്രയസ് പ്നെഉമതിച് കോ., ലിമിറ്റഡ്

പ്രയസ് പങ്കാളിയിൽ

ഗുണനിലവാര വിതരണക്കാർ & മൂല്യമേറിയ ഉപഭോക്താക്കൾ
h1
H2
h3
h4
h5
h6

വാർത്ത സെൻറർ

പ്രയസ് പ്നെഉമതിച് കോ., ലിമിറ്റഡ്
WhatsApp Online Chat !